Voorbeeldberekening
i
sluitx

Met deze tool kunt u voorbeeldberekeningen maken ten behoeve van een Lijfrente opbouwrekening en een lijfrenteuitkeringsrekening. De tool geeft een indicatie van het opgebouwde vermogen.

i
sluitx

Hier kunt u aangeven of u een berekening wilt maken voor de opbouw van het lijfrentekapitaal of de uitkering van een lijfrente.

Wilt u nu of in de toekomst beleggen met uw rekening?
i
sluitx

Als u met deze rekening alleen wenst te sparen kiest u voor Sparen. Indien u in de toekomst ook wenst te gaan beleggen kiest u hier voor Sparen en beleggen.

Sparen
i
sluitx

Hier vult u de volledige looptijd in van de berekening. Optioneel is de looptijd van de inleg en de incassofrequentie.

Selecteer Datum
Selecteer Datum
Selecteer Datum
i
sluitx

U kunt er voor kiezen om eerder te stoppen met (periodieke) inleggen. De rekening loopt door tot einde looptijd.

i
sluitx

Hier maakt u de keuze met welke frequentie u geld wilt inleggen op de rekening.

i
sluitx

Als u kiest voor variabele rente, houdt u er dan rekening mee dat de rente op ieder moment kan wijzigen.

%
i
sluitx

Dit is de rente die op dit moment geldt. Als u kiest voor variabele rente houdt u er dan rekening mee dat de rente kan wijzigen gedurende de looptijd. Voor de meest actuele rentestanden en looptijden klikt u op de link "actuele rentestanden" in dit scherm.

Uw ingevoerde waarde is buiten de toegelaten waarde. Deze waarde moet tussen 0.00 en 6.00
Uw ingevoerde waarde is buiten de toegelaten waarde. Deze waarde moet tussen 0 en 30
%
i
sluitx

Als u kiest voor depositorente krijgt u gedurende de gekozen looptijd gegarandeerd het rentepercentage dat u gekozen heeft. Een deposito kent altijd een looptijd in hele jaren. Voor de meest actuele rentestanden en looptijden klikt u op de link "actuele rentestanden" in dit scherm. Houdt u er rekening mee dat indien u voortijdig een deposito beeindigd een boete moet betalen. Meer informatie hierover vindt u in de voorwaarden op de website en in de voorbeeldberekening die u kunt downloaden.

Uw ingevoerde waarde is buiten de toegelaten waarde. Deze waarde moet tussen 0.00 en 6.00
i
sluitx

De berekening vormt een indicatie van het opgebouwde vermogen. Hierbij is uitgegaan van een fictief rendement op uw spaargeld en van een fictief netto rendement op uw beleggingen waarvan alle kosten van het beleggingsfonds al zijn afgetrokken. De getoonde berekening is van meerdere factoren afhankelijk. Uw persoonlijke (fiscale) situatie is niet geinventariseerd. De uitkomst van deze berekening is geen individueel advies.

i
sluitx

Afhankelijk van de samenstelling van uw portefeuille, loopt u meer of minder risico. Hierdoor kan het werkelijke netto rendement ook hoger of lager voor u uitvallen. In het ergste geval kunt u de volledige inleg kwijtraken. Hoeveel belegd vermogen u daadwerkelijk opbouwt is afhankelijk van de kosten die de bank met u en de fondsbeheerder in de koers verrekend. In de rekentool kunt u rekenen met drie voorbeeldportefeuilles met bijbehorend bruto historisch rendement, kosten beleggen en netto rendement. De voorbeeldportefeuilles sluiten aan bij een portefeuille met een defensief, neutraal of offensief karakter. Let op, het werkelijk netto rendement hangt af van uw uiteindelijke fondskeuze en de daarbij behorende kosten.

De voorbeeldportefeuilles zijn als volgt samengesteld:
Defensieve portefeuille: 45% liquiditeiten, 35% obligaties, 10% onroerend goed, 10% aandelen.
Neutrale portefeuille: 35% liquiditeiten, 30% obligaties, 15% onroerend goed, 10% aandelen.
Offensieve portefeuille: 0% liquiditeiten, 10% obligaties, 10% onroerend goed, 80% aandelen.
 
i
sluitx

Het bruto historisch rendement is berekend op basis van tabel 0 van de AFM. Van het bruto rendement zijn de kosten nog niet afgetrokken. U krijgt in werkelijkheid dus minder. De kosten voor beleggen bestaan uit de fondskosten en servicekosten. De kosten kunnen verschillen per beleggingsfonds. Raadpleeg altijd het “Fonds- en tarievenoverzicht” en de “Essentiële Beleggersinformatie (EBi)” voor de kosten en koersinformatie van het door u gewenste beleggingsfonds.

i
sluitx

De kosten van beleggen bestaan uit de fondskosten en servicekosten. De fondskosten verrekent de fondsbeheerder direct in de koers van het fonds. Servicekosten worden elk kwartaal rechtstreeks door de bank met u verrekend met het gemiddeld belegd vermogen. U betaalt geen kosten voor de transacties die u zelf online uitvoert.

 

i
sluitx

Als u kiest voor het opbouwen van vermogen door beleggen houdt u er rekening mee dat het rendement waarmee u rekent correspondeert met de rendementsgegevens van het fonds waarin u wilt beleggen. De meest actuele gegevens vindt u op de site van de aanbieder. Bij beleggingsfondsen ziet u in de koersoverzichten altijd nettorendementen weergegeven. Dat houdt in dat de kosten die gemaakt worden binnen het fonds al in de koers die u ontvangt verrekend zijn. De totale kosten van het fonds vindt u terug in de fondsdocumentatie als de Total expense ratio (TER) De koers van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het ergste geval kunt u zelfs uw volledige inleg kwijtraken.

Type berekening
i
sluitx

Hier maakt u de keuze hoe de uitkering berekend moet worden. Vult u een eenmalige koopsom in dan wordt er berekend wat de periodieke uitkering zal zijn gedurende de looptijd. Indien het periodieke uitkeringsbedrag wordt ingevuld zal berekend worden wat de eenmalige koopsom moet zijn.

Opties
i
sluitx

Dit is de eenmalige koopsom storting om periodiek uit te laten keren.

i
sluitx

Dit is het uitkeringsbedrag welke u periodiek wenst te ontvangen.

i
sluitx

Indien u de rekening opent voordat u 65 jaar bent, dan is de looptijd minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan 65 jaar. Bijvoorbeeld: Als u 60 jaar bent, dan is de minimale looptijd 20 jaar + 5 jaar (65 - 60 = 5) = 25 jaar.

Uw ingevoerde waarde is buiten de toegelaten waarde. Deze waarde moet tussen 5 en 30
i
sluitx

U kiest hier voor de gewenste uitkerings frequentie. De periodieke uitkeringen zijn gedurende de looptijd gelijk.

%
i
sluitx

Voor de actuele rentepercentages en looptijden klikt u op deze link "actuele rentstanden"

Uw ingevoerde waarde is buiten de toegelaten waarde. Deze waarde moet tussen 0.00 en 6.00